WPROWADZENIE WOJNY

Pacyfiści dają się nabrać na bajeczkę o   żandarmach, dlatego że nie chcą przyjąć do wiadomości, iż ludzie narażają własne życie i pró­bują innych pozbawiać życia na polecenie kilku­nastu napuszonych osobników siedzących przy okrągłym stole. Pacyfiści wyrażają się tak właśnie, aby zdyskredytować władzę i zamazać prawdziwy stan rzeczy. Ci „osobnicy” bowiem to nie byle kto. Stanowią oni rząd, a więc właśnie tę władzę, której istotę chciałbym tu przeanalizować.Nie zmienia to faktu, że wypowiedzenie wojny, powszechna mobilizacja oraz jednomyślne posłu­szeństwo, jakie miliony ludzi okazuje takim roz­kazom narażającym ich życie na niebezpieczeń­stwo, są w istocie jednym z najoczywistszych argu­mentów na rzecz pozornie bądz rzeczywiście ma­gicznego charakteru władzy — zależnie od tego, czy słowu „magicznie” przydaje się aureolę nad- przyrodzoności, z jakiej moja definicja stara się je odrzeć.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących relacji w rodzinie i zachowań dzieci.Wpisy które zamieszczam no blogu pochodzą z mojego doświadczenia z własnymi dziećmi. Mam nadzieję, że forma tego serwisu przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)