WOBEC BRAKU REZULTATÓW

Wobec braku — bardzo jeszcze hipotetycz­nych — rezultatów, do jakich powinno by dopro­wadzić wychowanie obywatelskie, wymagające czasu i subtelnych środków, chyba tylko jakiś nowy cud może ocalic ideę władzy funkcjonalnej, nie dopuszczając do tego, by sprawujące władzę masy nie dały się zwieść na drogi instynktu z wszelkimi konsekwencjami, jakie to za sobą po­ciąga. Konsekwencje owe są wręcz nieobliczalne, doświadczenia Trzeciej Rzeszy rzuciły jasne świa­tło na ich charakter. Fakt ten jednak nie dociera do świadomości ludzi najbardziej podatnych na takie wpływy, i to tak dalece, że nie przychodzi im nawet do”‚ głowy, jaki jest prawdziwy charak­ter sił. którymi chcieliby się posłużyć.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących relacji w rodzinie i zachowań dzieci.Wpisy które zamieszczam no blogu pochodzą z mojego doświadczenia z własnymi dziećmi. Mam nadzieję, że forma tego serwisu przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)