W UMOWNYCH GRANICACH

Gra toczy się w umówionych granicach. To samo dotyczy czasu: rozgrywka zaczyna się i koń­czy na dany znak. Bardzo często czas gry wy­znaczony jest z góry. Nie wypada porzucić gry lub przerwać jej bez istotnego powodu (na przy­kład w grach dziecinnych wołając „berek”). W ra­zie potrzeby przedłuża się rozgrywkę na życzenie partnerów lub z woli sędziego. Zawsze, we wszyst­kich przypadkach dziedziną gry jest świat zastrze­żony, zamknięty, pozostający pod ochroną: prze­strzeń jako taka.Wieloznaczne i splątane prawa życia na okre­ślony czas i w określonej przestrzeni ustępują re­gułom ścisłym, dobrowolnie przyjętym, katego­rycznym, na które trzeba się zgodzić i zgodnie z którymi toczy się prawidłowa rozgrywka.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących relacji w rodzinie i zachowań dzieci.Wpisy które zamieszczam no blogu pochodzą z mojego doświadczenia z własnymi dziećmi. Mam nadzieję, że forma tego serwisu przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)