Szkoła prywatna czy państwowa

Wielu rodziców, których pociecha udaje się do szkoły staje przed wyborem pomiędzy szkołą publiczną, a prywatną. Dylemat ten jest spowodowany również dyskusją, która toczy się ostatnimi czasy w mediach. Istnieje szereg osób, które świadczą na rzecz szkół publicznych, ale też coraz więcej rodziców decyduje się na placówkę prywatną. Tradycyjne szkoły, o których decyzje podejmują władze gmin są przede wszystkim bezpłatne, dzięki czemu dostęp do nich mają wszystkie dzieci. Poziom nauczania, jak w każdym przypadku zależy od sposobu prowadzenia zajęć przez nauczyciela, a także zaangażowania dzieci. Dodatkową zaletą jest zróżnicowane środowisko, w którym muszą odnaleźć się maluchy (w przeciwieństwie do szkół prywatnych, do których uczęszczają najczęściej osoby, które stać na comiesięczne opłaty). Odpowiada ono rzeczywistemu sposobowi kształtowania społeczeństwa, tak więc dzieci uczą się odnajdowania i komunikacji z różnymi osobami. Z kolei placówki prywatne zapewniają naukę w dość „hermetycznym” środowisku, natomiast poziom kształcenia uważany jest za wyższy.