KAŻDE UGRUPOWANIE

Więcej: każde ugru­powanie, które mogłoby stać się rozsadnikiem oporu, choćby czysto intelektualnego, zostaje na­tychmiast zaanektowane lub objęte nadzorem bez względu na swój zasięg i charakter. Nie toleruje się żadnej odmiany pluralizmu. Nawet obojętność wobec systemu staje się czymś podejrzanym: jeśli ktoś trzyma się na uboczu, dowodzi, że jest wro­giem. Entuzjazm to uczucie wyłączne i nietole- rancyjne, a w tym systemie staje się ono podstawą rządów.Co z tego wynika, jeśli idzie o postawę wodza? Podlega ona tak daleko idącej transformacji, że staje się czymś w rodzaju wzorca mitycznego. Jak to wykazał Georges Dumezil, mity indoeuropej- skie przynoszą dwa przeciwstawne i komplemen­tarne wizerunki wodza: Prawnik i Prorok.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących relacji w rodzinie i zachowań dzieci.Wpisy które zamieszczam no blogu pochodzą z mojego doświadczenia z własnymi dziećmi. Mam nadzieję, że forma tego serwisu przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)