CHARAKTER CELU

Cel ten nadal nie ma charakteru utylitarnego, aczkolwiek wymaga coraz więcej wysiłku, cierpliwości, zręcz­ności, pomysłowości. Tę drugą tendencję określa­my słowem ludus. Wprowadzając te obcojęzyczne nazwy nie dążę do tworzenia jakiejś bezsensownej, pedantycznej mitologii. Chcąc jednak ująć jednym hasłem róż­norodne zjawiska, uznałem za najprostsze zapoży­czyć z takiego czy innego języka określenie zara­zem najwyrazistsze i najbardziej zrozumiałe. Gdy­byśmy bowiem każdy z rozpatrywanych zespołów określili jakąś jedną cechą, właściwą któremuś z elementów tego zespołu, nazwa taka miałaby charakter jednostronny, wypaczający istotę dane­go zespołu. Zresztą w miarę zapoznawania się z przyjętą tu klasyfikacją czytelnik przekona sięo  konieczności wprowadzenia nomenklatury, która nie odwoływałaby się bezpośrednio do konkret­nego doświadczenia, albowiem jej cel polega właś­nie na uporządkowaniu konkretu podług pewnej nowej zasady.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących relacji w rodzinie i zachowań dzieci.Wpisy które zamieszczam no blogu pochodzą z mojego doświadczenia z własnymi dziećmi. Mam nadzieję, że forma tego serwisu przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)