Kategoria: O rodzicielstwie

WPOJENIE POCZUCIA WINY

Wpoiła nam tak głębokie poczucie winy, że zdradzaliśmy się naszymi twarzami, nim zaczęła nas wypytywać. Natychmiast więc wiedziała, kiedy jesteśmy skrępowani i wystar­czyło, aby tylko przewierciła nas wzrokiem i zażądała wyjaśnień, a sami się do

PEDANTYCZNI LUDZIE

Przede wszystkim nie jest to psychicznie zdrowe, aby ludzie byli spętani takim wrażliwym sumieniem. Niektórzy stają się przymusowymi neurotykami; mogą np. spędzać mnóstwo czasu na myciu rąk lub dodawaniu długich kolumn liczb, aby ukarać się

ZABURZENIA WYNIKAJĄCE Z NADMIARU POCZUCIA WINY

Jeszcze inne, istotne zaburzenie wynika z nadmiaru poczucia winy. Dana osoba może ciągle ponosić porażki przy próbie naprawienia stosunków ze współmałżonkiem lub współpracownikami, które się popsuły. Dzieje się tak dlatego, że taka osoba nie wie,

LEPSZE ZROZUMIENIE DRUGIEJ OSOBY

Osoba, która ma mniej poczucia winy i jest dojrzalsza, bywa skłonna do wyjaśnienia — po nieporozumieniu lub kłótni — co zraniło jej uczucia lub spowodowało nieporozumienie. I kiedy tłumaczy przeciwnikowi, co miała na myśli i

JAK NIE WYROBIĆ W DZIECKU POCZUCIA WINY

Jak wychowywać dziecko nie wyrabiając w nim nadmiernego poczucia winy? Jedną odpowiedzią ogólną jest niepozwalanie we wczesnym dzieciństwie na robienie rzeczy złych, a później zawstydzanie dziecka, a powstrzymywanie od złego zachowania. Myślę o sytuacji pokazanej

NIE ZA WIELE ZAKAZÓW NARAZ

Dużo lepiej we wczesnych miesiącach uczenia zakazów usunąć dające się zabrać pokusy tak, aby nie było naraz zbyt wielu zakazów. W odniesieniu do takich rzeczy, jak przewody do lamp lub gorące żelazka, których nie da

ODWRACANIE UWAGI UCZY

Zgadzam się, że wyniesienie jakiegoś przedmiotu niczego nie uczy; powoli będzie się go przyno­sić z powrotem, jednak dopiero wtedy, gdy dziecko będzie zdolne do reagowa­nia na słowo nie i tłumaczenia. Wtedy nauczy się tych zakazów. Odwracanie

PROWOKACJA DZIECI DO PRZECIWSTAWIANIA SIĘ

Dlaczego tak się dzieje, że rodzice, którzy chcą ostrzec lub upomnieć dziec­ko, popadają w gniewny, oskarżycielski lub ośmieszający ton? Jedną z przyczyn jest to, że tym tonem karcono wielu z nas, kiedy byliśmy dziećmi. Podświado­mie

SKŁONNOŚĆ DO NIECHĘCI

Rodzice o znacznym poczuciu winy, znający swą skłonność do niechęci i pragnący jej przeciwdziałać, mogą pójść zbyt daleko w próbach bycia sym­patycznymi. Zachowując się tak, mogą stać się zbyt łagodni, zbyt niepewni w przedkładaniu swoich

W MIARĘ ROŚNIĘCIA DZIECKA

W miarę rośnięcia dziecka, rodzice polegają raczej na innych metodach. Najprostszą jest sugestia dodatnia. Zamiast mówić: „To nieładnie przebiegać przez ulicę” lub „Jeszcze zostaniesz przejechany”, należy tłumaczyć: „Zawsze należy wziąć mamę za rękę i poczekać