Kategoria: Ludzie i władza

Zabawki interaktywne dla dzieci – bawią i uczą

Dynamiczny rozwój dziecka to obecnie jeden z podstawowych elementów wychowania. Pod tym kątem prowadzone są zajęcia przedszkolne i szkolne, pod tym kątem organizowane są różne zabawy (np. na przyjęciach urodzinowych) i wreszcie pod tym kątem

SKUPIENIE ROZPROSZONYCH SIŁ

Sekta wszystko wprzęga w swe jarzmo w trosce, by niczego nie uronić,,i a także nie chcąc dopuścić, by cokolwiek znalazło się poza jej zasięgiem. Skupiając wszystkie roz­proszone siły, pragnie wycisnąć z nich maksimum skuteczności. Gdy

ODGÓRNE ROZKAZY

Zapłacenie tej ceny niewiele ich kosztuje; rychło też tworzy się w kraju cała hierarchia kacyków, wszechobecnych i czujnych na wszystko, którzy nie cofają się przed niczym. Przekazują oni i wprowadzają w czyn odgórne rozkazy, a

POCZĄTKOWA SIŁA SEKTY

Tak więc cnoty, stanowiące początkowo siłę sekty, ulegają stopnio­wej dewaluacji i znieprawieniu. Zasady stworzone dla istot wyjątkowych, które z całą świadomością podejmowały najsurowsze obowiązki, nie wytrzy­mują podwójnej próby, na jaką wystawia je własne zwycięstwo. W

USTRÓJ ZACHOWUJĄCY DUCHA SEKTY

Od tej chwili wszystko przepadło, a sytuacja jest tysiąc razy gorsza niż poprzednio, prawa bowiem nie tylko tolerują korupcję, lecz czynią z niej swe narzędzie. Ustrój zachowujący ducha gwałtownej i posępnej sekty, z której się zrodził,

SEKTA U WŁADZY

Skoro jednak osiągnęło się cel od początku stanowiący zadanie trudne i zło­wieszcze, czemuż nie odłożyć broni? Sekta, opa­nowawszy społeczeństwo, powinna by się w mm rozpłynąć, a jej członkowie powinni by wrocic spokojnie do łagodniejszych obyczajów,

CAŁY NARÓD

Cały naród zostaje podporządkowany dyscyplinie stosowne] dla garstki spiskowców. Rzuca się obywatelom hasło absolutnej solidarności, która staje się ich jedynym, wszechobejmującym prawem. W różnych dziedzinach bytu narodowego wszystko jest ure­gulowane, ujednolicone, powiązane ze sprawą gi­gantycznego

FORMOWANIE NIEWOLNIKÓW

Od każdego żąda się radosnego, entuzjastycznego akcesu, który nie ma nic wspólnego ze zwykłą uległością. Dąży się do formowania niewolników, którzy nie cierpieliby nad niewolą, lecz wybierali ją samorzutnie, dumni z niej, przekonani, że to

ZASADY WALKI

Są to zasady walki wykraczającej poza normal­ną wojnę, zasady sekty zwykłej ryzykować wszystko w nierównych zmaganiach, przekonanej, że dla przywrócenia równowagi korzystać należy z wszelkich możliwych sposobów walki. Sekta organizuje naród w tym samym duchu

NIC BEZ POWODU

Nie dzieje się to z powodu jakiejś decyzji czy konkretnego wy­darzenia, lecz siłą rzeczy, których bieg daremnie próbowano by wstrzymywać. Wszystko nieuchron­nie zdąża ku wojnie i tylko ku wojnie. Jedynie bowiem wojna toczona według nowej