SKUTECZNOŚĆ POLITYCZNA

Troska o skuteczność polityczną zbiega się tu przedziwnie z mityczną tendencją do wskrzeszania wiary w zapładniającą moc śmierci Boga. Ofiara z życia Zbawcy jest ko­nieczna, aby mogło się dopełnić jego dzieło.Równocześnie zaś ta ofiara zapewnia trwałe pro­mieniowanie jego mocy.Oczywiście koncepcje tego rodzaju są obłędne, to czysty sen na jawie, nie mający żadnego wpły­wu na rzeczywistość. Natchnienie czerpią one jed­nak z rzeczywistości i trudno powiedzieć, aby się jej sprzeniewierzały. Wprost przeciwnie, doprowa­dzają one logikę systemu do jej konsekwencji ostatecznych. Tendencje, które tu znajdują wyraz, odpowiadają najgłębszej istocie systemu: trzyma się je jednak na wodzy, wykorzystując o tyle tyl­ko, o ile można zrobić z nich jakikolwiek użytek polityczny.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących relacji w rodzinie i zachowań dzieci.Wpisy które zamieszczam no blogu pochodzą z mojego doświadczenia z własnymi dziećmi. Mam nadzieję, że forma tego serwisu przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na dłużej.